Takarbeider

Takbelegget på alle takene skal skiftes. Arbeidene er planlagt med oppstart i mars 2023 og arbeidene skal være avsluttet innen 31.5.2023. Det vil i perioden prosjektet pågår være noe containere og annet materiell som vil kunne oppta plass på utendørs parkering, utover dette skal ikke prosjektet medføre nevneverdige ulemper for våre beboere. Har du spørsmål? Ta…

Les mer

Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten.…

Les mer

Har du sett de blå skiltene?

Det finnes nå to ladeplasser for EL-Bil på den utendørs parkeringen, en plass mellom Kristian brenners vei 93 og 95 og en plass mellom Kristian brenners vei 99 og 103. Disse plassene er reservert EL-Biler som er under lading, all annen parkering er forbudt. Det bes om at alle som benytter parkeringen utendørs om å…

Les mer

Andelseiers vedlikeholdsplikt

Kjenner du til hvilke ansvar du som andelseier har for vedlikehold i din andel? Dette reguleres av borettslagets vedtekter og nedenfor finner du en oversikt over dine plikter. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,…

Les mer

Utendørs ladeanlegg for EL-bil

Ladeanlegget er nå ferdig og det nærmer seg at dette kan tas i bruk av våre beboere. Ladeanlegget er reservert for beboere i Roligheten øvre borettslag og våre gjester, gjester må lade via den enkelte beboer sin konto.  Slik får du tilgang: Send en epost til styret@rolighetenovre.no og be om tilgang til ladeanlegget, i henvendelsen må…

Les mer

Det snør, det snør, tiddeli bom

Vinteren har kommet og snøen laver ned. Styret ber om at  Alle beboere måker foran inngangspartiet og strør ved behov. Dette er en oppgave som oppgangsvaktmester skal utføre, se på listen som henger i oppgangen når det er din tur Alle beboere som har fast parkeringsplass i p-kjeller benytter den slik at parkeringen foran blokkene blir…

Les mer

Driftsbudsjett 2023

Styret har i løpet av høsten jobbet med borettslagets driftsbudsjett for det kommende året. Vi har besluttet å ikke øke felleskostnadene fra 1.1.2023  Borettslagets utgifter har økt i løpet av 2022 og dette er forventet å fortsette i 2023, de økte utgiftene knytter seg i stor grad til økte strømpriser samt økte renteutgifter på lån.…

Les mer

Er du nyinnflyttet eller har skiftet navn?

Da ønsker du sikker å få endret navnet på ringetablået utenfor oppgangen. Vi ønsker et ryddig og uniformt utrykk på ringetablået slik at de er enkle å lese, det betyr at andelseiere ikke har anledning til å endre navnet selv. Hvis du ønsker å få endret navn på ringetablået må du sende en epost til…

Les mer

Har du mistet nøkkelbrikke?

Adgangskontrollen er en del av sikkerheten i borettslaget og skal hindre at uvedkommende får tilgang til våre fellesarealer. Hvis man skulle være så uheldig og miste en av sine brikker må man gi beskjed om dette så raskt som mulig. Tap av brikke meldes på epost styret@rolighetenovre.no, oppgi navn og adresse samt nummer på de brikkene…

Les mer

Parkeringsreglement

Vet du at vi har et eget parkeringsreglement i Roligheten øvre borettslag? For å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy samt sikre at det er tilgjengelige parkeringsplasser for våre beboere og gjester, ble det i 2015 utarbeidet et eget parkeringsreglement. Parkeringsreglementet er gjeldende på samme måte som husordensreglene og vedtektene for borettslaget. Parkeringsreglementet finner dere også under…

Les mer