Ledig garasjeplass

Bjørg Andreassen i Lihagen 84 (Rekkehusene) ønsker å leie ut sin parkeringsplass i parkeringskjelleren, ved interesse ta kontakt med Bjørg på telefon 32824963.

Les mer

Advarsel, tyveri av pakker fra oppgangene

Det har i den senere tid vært noe tyveri av pakker fra oppgangene. Pakkene er levert av tjenesten Helt hjem og legges ofte ved postkassestativet nede i oppgangen, tyveriene har forekommet i flere oppganger og utføres mest sannsynlig av noen med tilgang til oppgangen.   Beboere som benytter denne tjenesten bes være oppmerksomme på at…

Les mer

Kaster du sneiper og søppel fra balkongen?

Da ber vi deg om å slutte med dette snarest!   Styret får innimellom tilbakemeldinger om at det kastes sneiper og søppel fra balkongene. Ikke bare forsøpler dette balkongen til de i 1. etg og området rundt, men det å kaste sneiper fra balkongen er også direkte brannfarlig.  Er du en av de som tidligere…

Les mer

Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten.…

Les mer

Andelseiers vedlikeholdsplikt

Kjenner du til hvilke ansvar du som andelseier har for vedlikehold i din andel? Dette reguleres av borettslagets vedtekter og nedenfor finner du en oversikt over dine plikter. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,…

Les mer

Er du nyinnflyttet eller har skiftet navn?

Da ønsker du sikker å få endret navnet på ringetablået utenfor oppgangen. Vi ønsker et ryddig og uniformt utrykk på ringetablået slik at de er enkle å lese, det betyr at andelseiere ikke har anledning til å endre navnet selv. Hvis du ønsker å få endret navn på ringetablået må du sende en epost til…

Les mer

Har du mistet nøkkelbrikke?

Adgangskontrollen er en del av sikkerheten i borettslaget og skal hindre at uvedkommende får tilgang til våre fellesarealer. Hvis man skulle være så uheldig og miste en av sine brikker må man gi beskjed om dette så raskt som mulig. Tap av brikke meldes på epost styret@rolighetenovre.no, oppgi navn og adresse samt nummer på de brikkene…

Les mer

Parkeringsreglement

Vet du at vi har et eget parkeringsreglement i Roligheten øvre borettslag? For å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy samt sikre at det er tilgjengelige parkeringsplasser for våre beboere og gjester, ble det i 2015 utarbeidet et eget parkeringsreglement. Parkeringsreglementet er gjeldende på samme måte som husordensreglene og vedtektene for borettslaget. Parkeringsreglementet finner dere også under…

Les mer

Rømningsveier

Visste du at trappeoppgangene er rømningsveier? Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart materiale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc. Det…

Les mer