Kontroll av brannsikkerhet 2022-Oppsamling

I forbindelse med at det var en del beboere som ikke var hjemme på det oppsatte tidspunktet for kontrollen tidligere i høst, er det behov for å ta en oppsamlingsrunde. Oppsamlingskontrollen vil foregå mandag 12. desember i tidsrommet 1700-2100 Dette gjelder kun dem som ikke var hjemme under kontrollen tidligere i høst. Hvis du ikke…

Les mer

Innbrudd i boder

Det har den senere tid vært gjentatte innbrudd i boder i midtblokka (Vaskeriet). Innbruddene har så vidt vi er kjent med blitt utført i gang F og den / de som utfører disse har tilgang til nøkler.  Beboere oppfordres om å sjekke sin bod. Har dere blitt frastjålet eiendelen må dette eventuelt anmeldes av hver…

Les mer

Etablering av EL-bil lading utendørs

  Grunnet et økende behov for EL-bil lading i borettslaget har styret besluttet å installere ladeanlegg for EL-bil på parkeringsplassen på forsiden av blokkene. Det legges i første omgang opp til mulighet for lading på et sted mellom 2-4 plasser, men nøyaktig antall og plassering er foreløpig ikke avklart. Det kommer mer informasjon om prismodell,…

Les mer

Er du nyinnflyttet eller har skiftet navn?

Da ønsker du sikker å få endret navnet på ringetablået utenfor oppgangen. Vi ønsker et ryddig og uniformt utrykk på ringetablået slik at de er enkle å lese, det betyr at andelseiere ikke har anledning til å endre navnet selv. Hvis du ønsker å få endret navn på ringetablået må du sende en epost til…

Les mer

Har du mistet nøkkelbrikke?

Adgangskontrollen er en del av sikkerheten i borettslaget og skal hindre at uvedkommende får tilgang til våre fellesarealer. Hvis man skulle være så uheldig og miste en av sine brikker må man gi beskjed om dette så raskt som mulig. Tap av brikke meldes på epost styret@rolighetenovre.no, oppgi navn og adresse samt nummer på de brikkene…

Les mer

Rømningsveier

Styret har registrert at det innimellom settes ut bord, stoler og pyntegjenstander i trappeoppgangene, vi har forståelse for at beboere ønsker å pynte opp i sin oppgang men dette er ikke lov. Trappeoppgangene er definert som rømningsvei og det er ikke tillatt å sette ut gjenstander som en permanent løsning da dette vil kunne hindre…

Les mer

Referat fra informasjonsmøte med Altibox 13.6.2022

  Agenda Informasjon om innhold i avtalen V/ Eilev Lilja Bye fra Viken fiber Hva skal gjøres av arbeider på fellesarealer og i leilighetene Fremdrift Spørsmål og svar   Referat Informasjon om innhold i avtalen V/ Eilev Lilja Bye fra Viken fiber Eilev tok en gjennomgang av innholdet i avtalen, hva som ligger i den…

Les mer

Parkeringsreglement

Vet du at vi har et eget parkeringsreglement i Roligheten øvre borettslag? For å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy samt sikre at det er tilgjengelige parkeringsplasser for våre beboere og gjester, ble det i 2015 utarbeidet et eget parkeringsreglement. Parkeringsreglementet er gjeldende på samme måte som husordensreglene og vedtektene for borettslaget. Parkeringsreglementet finner dere også under…

Les mer

Rømningsveier

Visste du at trappeoppgangene er rømningsveier? Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart matriale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc. Det…

Les mer