Branninstruks

Branninstruksen for Roligheten øvre borettslag er oppdatert. Instruksen henger på tavlen i 1, etg i alle oppgangene og det er viktig å gjøre seg kjent med denne. 

Digital utgave av instruksen finner dere her Branninstruks