Parkeringsreglement

Vet du at vi har et eget parkeringsreglement i Roligheten øvre borettslag? For å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy samt sikre at det er tilgjengelige parkeringsplasser for våre beboere og gjester, ble det i 2015 utarbeidet et eget parkeringsreglement. Parkeringsreglementet er gjeldende på samme måte som husordensreglene og vedtektene for borettslaget. Parkeringsreglementet finner dere også under fanen om oss på vår nettside.

 

PARKERINGSREGLEMENT ROLIGHETEN ØVRE

PARKERINGSKJELLER:

1. Garasjen er kun for andelseiere i Roligheten Øvre eller Roligheten (Lihagen).
Ledige plasser kan kun leies ut til beboere fra disse lag med førsterett til Roligheten
Øvre sine beboere.
2. Utleie er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra styret i Roligheten Øvre.
3. Det er anledning til å parkere 1 bil på hver plass.
4. Parkerte biler skal ikke hindre tilgang til utstyr som befinner seg i garasjen, som
f.eks. vannmålere, kraner, skap og dører. De skal heller ikke hindre normal trafikk.
5. Barn uten tilsyn skal ikke befinne seg i garasjen.
6. Det er ikke lov å utføre noen form for varme arbeider i garasjen. Bilreparasjoner er
også forbudt.
7. Brennbar materiale skal ikke oppbevares i garasjen. Oppbevaring av dekk er tillatt.
8. Bilene skal flyttes ved behov eller når styret i RØ ber om det.

9. Max hastighet i garasjen og utkjørsel er 10 km/t.
Husk, det er barn som ferdes både i garasjen og på veien!

PARKERING FELLESAREALER:

1. Parkeringsplassen er kun for beboere i vår borettslag og deres gjester. Andre bes å
parkere utenfor vår eiendom.
2. Parkering skal skje på oppmerkede plasser og slik at de ikke er til hinder for øvrig
trafikk.
3. Det er ikke lov å parkere utenfor søppelbodene, ved svingen mot vaskeriet og i
svingen ned mot garasjen.
4. Kjøring til oppgangene er kun tillatt for varelevering/ persontransport ved behov.
Motoren skal stanses når bilen ikke kjører.
5. Det er ikke lov å la motoren på tomgang.
6. Husk regler om nattero – det er ikke lov med høylytt samtale på P-plassen etter kl.
23.00