Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.

Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar på grunn av annen sykdom.

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Også andre innretninger som danner aerosoler (bitte små vanndråper) kan være smittekilder.

Tiltak du som beboer kan gjøre:

  • Gjennomspyling av dusjen med 70 °C vann i 5 minutter 4 ganger i året, og regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot legionellabakterier.
  • Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før utstyret monteres og tas i bruk på nytt. Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres på denne måten.

 

Se .https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/