Andelseiers vedlikeholdsplikt

Kjenner du til hvilke ansvar du som andelseier har for vedlikehold i din andel? Dette reguleres av borettslagets vedtekter og nedenfor finner du en oversikt over dine plikter.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

  • Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første
    hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
  • Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
  • Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. Samt rensing av takrenner.
  • Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
  • Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført vedinnbrudd og uvær.
  • Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
  • Utføring av arbeid med utvendig beising/maling.
  • Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.