Rømningsveier

Visste du at trappeoppgangene er rømningsveier?

Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart materiale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc.

Det er gitt unntak for parkering av barnevogn og rullator etc. i inngangspartiet gitt at disse parkeres inntil veggen slik at de er til minst mulig hinder.