Har du mistet nøkkelbrikke?

Adgangskontrollen er en del av sikkerheten i borettslaget og skal hindre at uvedkommende får tilgang til våre fellesarealer. Hvis man skulle være så uheldig og miste en av sine brikker må man gi beskjed om dette så raskt som mulig.

Tap av brikke meldes på epost styret@rolighetenovre.no, oppgi navn og adresse samt nummer på de brikkene man ikke har mistet. Ved beskjed om tapt brikke vil styret så raskt som mulig sperre den tapte brikken og lage en ny.

 

Med vennlig hilsen

Styret