Branninstruks

Branninstruksen for Roligheten øvre borettslag er oppdatert. Instruksen henger på tavlen i 1, etg i alle oppgangene og det er viktig å gjøre seg kjent med denne.  Digital utgave av instruksen finner dere her Branninstruks

Les mer

Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten.…

Les mer

Andelseiers vedlikeholdsplikt

Kjenner du til hvilke ansvar du som andelseier har for vedlikehold i din andel? Dette reguleres av borettslagets vedtekter og nedenfor finner du en oversikt over dine plikter. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,…

Les mer

Rømningsveier

Visste du at trappeoppgangene er rømningsveier? Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart materiale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc. Det…

Les mer

Hva gjør DU når brannalarmen går?

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Uansett, her er en liten oppfrisking Når brannalarmen går skal du gjøre følgende. 1. Forlat leiligheten (Sjekk at det ikke er røyk i oppgangen) 2. Møt opp på parkeringsplassen foran blokken. 3. Avvent klarmelding før du går tilbake til leiligheten Ved utløst brannalarm skal alle forlate…

Les mer

Renhold av fellesarealer

Vår leverandør av renholdstjenester har meldt oppbud (avsluttet sin virksomhet) og vil ikke lengere kunne tilby renholdstjenester i våre fellesarealer, det vil bli utført renhold ut juni. Det forventes at vi har ny leverandør av renholdstjenester på plass i løpet av august, det vil ikke bli utført renhold av fellesarealer i tiden frem til ny…

Les mer

Varsel om regulering av felleskostnader med virkning fra 1.7.2024

Styret har besluttet å øke felleskostnader med 5% med virkning fra 1.7.2024. Økningen kommer som en følge av økte rentekostnader samt generell prisvekst på varer og tjenester. Styret mener at en økning på 5% vil bidra til å sikre en fortsatt forsvarlig drift av borettslaget. Oversikt over felleskostnader fra 1.7.2024 legges ut som vedlegg til…

Les mer

Er du nyinnflyttet eller har skiftet navn?

Da ønsker du sikker å få endret navnet på ringetablået utenfor oppgangen. Vi ønsker et ryddig og uniformt utrykk på ringetablået slik at de er enkle å lese, det betyr at andelseiere ikke har anledning til å endre navnet selv. Hvis du ønsker å få endret navn på ringetablået må du sende en epost til…

Les mer

Har du mistet nøkkelbrikke?

Adgangskontrollen er en del av sikkerheten i borettslaget og skal hindre at uvedkommende får tilgang til våre fellesarealer. Hvis man skulle være så uheldig og miste en av sine brikker må man gi beskjed om dette så raskt som mulig. Tap av brikke meldes på epost styret@rolighetenovre.no, oppgi navn og adresse samt nummer på de brikkene…

Les mer

Parkeringsreglement

Vet du at vi har et eget parkeringsreglement i Roligheten øvre borettslag? For å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy samt sikre at det er tilgjengelige parkeringsplasser for våre beboere og gjester, ble det i 2015 utarbeidet et eget parkeringsreglement. Parkeringsreglementet er gjeldende på samme måte som husordensreglene og vedtektene for borettslaget. Parkeringsreglementet finner dere også under…

Les mer