Branninstruks

Branninstruksen for Roligheten øvre borettslag er oppdatert. Instruksen henger på tavlen i 1, etg i alle oppgangene og det er viktig å gjøre seg kjent med denne.  Digital utgave av instruksen finner dere her Branninstruks

Les mer

Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere. Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten.…

Les mer