Vårdugnad 2.5.2024

Dato for årets vårdugnad er torsdag 2.5 fra kl. 17.30 til kl. 20.00

 

Oppstart:

Beboerne møter opp utenfor nr. 97 (midtblokka) for registrering og oppgavefordeling. Alle som deltar, har selv ansvar for å bli registrert (én representant pr. husstand). Registrering vil foregå fra kl.1730 til 1800.

Oppgaver:      

  • Feiing av fellesveier/utendørs parkering, ved garasjeporten og skråningen ved 91
  • Raking av løv og kvist på fellesarealer foran og bak blokkene
  • Rydde gangene på loftet for alt som står på fellesarealene
  • Rydding av tak over inngangspartier og uteboder

Redskap:

  • Rive
  • Kost
  • Spade
  • Trillebår
  • Grenkutter/sag

Beboere henter redskap i redskapsbodene utenfor hver oppgang.

 

Sosialt: 

Når jobben er gjort serveres det litt å spise samt noe kaldt å drikke til de som ønsker det.

Vi regner med at alle beboerne i Roligheten Øvre ønsker å bidra til å gjøre det trivelig på våre fellesarealer, og vi håper på stor oppslutning om årets dugnad.

 

Vi i styret gleder oss til å se dere 🙂