Faktura for avregning forbruk varmtvann 2023

Som mange av dere har registrert har det oppstått en feil i utsending av fakturaer for forbruk varmtvann for 2023, det er ved en feil sendt ut kreditnotaer.

Har du penger til gode:

Da skal du ha mottatt en faktura hvor det står ” TILGODE AVREGNING” Denne er til orientering og skal ikke betales, tilgodebeløp vil bli utbetalt til din konto.

Har du betalt for lite:

Da skal du ha mottatt en faktura med skyldig beløp og en betalingsfrist, denne skal du betale på vanlig måte.

 

Har du mottatt en faktura merket med “Kreditnota” så kan du se bort i fra, denne kan slettes i nettbanken din. Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med NBBO på kundeservice@boligfaktura.no