Varsel om regulering av felleskostnader med virkning fra 1.7.2024

Styret har besluttet å øke felleskostnader med 5% med virkning fra 1.7.2024.

Økningen kommer som en følge av økte rentekostnader samt generell prisvekst på varer og tjenester. Styret mener at en økning på 5% vil bidra til å sikre en fortsatt forsvarlig drift av borettslaget.

Oversikt over felleskostnader fra 1.7.2024 legges ut som vedlegg til saken på NBBO portalen

Avtalegiro: Dersom din beløpsgrense for avtalegiro er lavere enn de nye felleskostnadene, husk at denne må justeres.

Har du spørsmål ?, ta kontakt med styret på styret@rolighetenovre.no eller på telefon 92842787