S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Entreprenøren som gjennomfører dette gjør jobben på dag og kveldstid, slik at man må være forberedt på å måke noe ved store snøfall nattestid. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret består av tre styremedlemmer og to varamedlemmer Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Sluk:

  • Sluket på badet bør renses minimum 2. ganger per år, sluket renses ved å gjøre følgende.
  • Løft opp slukristen
  • Løft opp koppen som sitter nede i sluket og tøm og rengjør denne.
  • Rengjør nede i sluket
  • Sett ned koppen i sluket, pass på at den settes godt nedi sluket
  • Legg på plass slukristen