S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Brøyting gjøres ved minimum 5 cm snøfall og foregår dag, kveld og natt. Ved behov for ekstra rydding og bortkjøring av snø vil dette bli varslet særskilt, slik at biler kan flyttes.

Styret:
Styret består av tre styremedlemmer og to varamedlemmer Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Sluk:

  • Sluket på badet bør renses minimum 2. ganger per år, sluket renses ved å gjøre følgende.
  • Løft opp slukristen
  • Løft opp koppen som sitter nede i sluket og tøm og rengjør denne.
  • Rengjør nede i sluket
  • Sett ned koppen i sluket, pass på at den settes godt nedi sluket
  • Legg på plass slukristen