R

Renhold:

Borettslaget har avtale om renhold i oppgangene samt fellesarealene i midtblokka. Renholdet omfatter følgende. Ukentlig vask av oppganger, samt flekkfjerning på glass i inngangspartiet. Månedlig vask av rekkverk, vindusposter og kanten over sikringsskapene. Fellesarealene i midblokka vaskes hver 14. dag. Matter i inngangspartiene skiftes 1. gang per måned.

Renhold utover dette slik som vinduspuss, boning bestilles etter behov.

Rømningsveier:

Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart materiale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc. Det er gitt unntak for parkering av barnevogn og rullator etc. i inngangspartiet gitt at disse parkeres inntil veggen slik at de er til minst mulig hinder.

Ringetablå:

Nyinflyttet? eller ønsker endring av navnet ditt på ringetablået? Send en epost til styret så oppdaterer vi ringetablået.