O

Overflatebehandling:
De andelseiere som har terrasse er ansvarlig for overflatebehandling av denne.  Vedlikehold av balkonger hører på samme måte til den enkelte andelseier.

Oppgangsvaktmester:

Borettslaget har en ordning med oppgangsvaktmester. Oppgaven går på rundgang blant andelseierne i den enkelte oppgang, i henhold til liste i oppgangen. Når det er din tur har du ansvaret for å utføre enkle oppgaver slik som fjerne gammel reklame og oppslag i oppgangen samt holde det ryddig utenfor. Om vinteren er måking og strøing foran inngangspartiet  en viktig oppgave.