O

Overflatebehandling:
Andelseiere er ansvarlig for vedlikehold av dekket på terrasse og balkong. Andelseiere i 1,etg. er også ansvarlig for eventuell utskifting av treplatting.

Oppgangsvaktmester:

Borettslaget har en ordning med oppgangsvaktmester. Oppgaven går på rundgang blant andelseierne i den enkelte oppgang, i henhold til liste i oppgangen. Når det er din tur har du ansvaret for å utføre enkle oppgaver slik som fjerne gammel reklame og oppslag i oppgangen samt holde det ryddig utenfor. Om vinteren er måking og strøing foran inngangspartiet  en viktig oppgave.