L

Lading av El-Bil

I garasjeanlegget er det lagt opp infrastruktur for lading for de som har fast garasjeplass. Hver enkelt beboer som ønsker montert lader på sin plass må selv bekoste laderen, denne bestilles ved å sende en e-post til styret.