L

Lading av El-Bil

I garasjeanlegget er det lagt opp infrastruktur for lading for de som har fast garasjeplass. Hver enkelt beboer som ønsker montert lader på sin plass må selv bekoste laderen, denne bestilles ved å sende en e-post til styret@rolighetenovre.no

Pris på lading:

På dette ladeanlegget vil man betale spotpris (snitt per måned) + 59 kr/ måned.

  • Månedspris på 59 kr går til vår leverandør Plugpay og dekker drift av anlegget, support og betalingsløsning.

På utendørs parkering:

Lading på utendørs parkering er tiltenkt de av våre beboere som ikke har garasjeplass. Inntil videre er disse laderene åpen for alle våre beboere, men blir det kapaitetsutfordringer på dette ladeanlegget vil beboere uten garasjeplass bli prioritert.

Slik får du tilgang:

  • Send en epost til styret@rolighetenovre.no og be om tilgang til ladeanlegget, i henvendelsen må du oppgi epostadressen du vil bruke for å opprette en konto.
  • Styret sjekker at du er andelseier/beboer i Roligheten Øvre borettslag og har rett til lading på anlegget.
  • Du mottar en lenke på epost som du bruker til å opprette konto/kundeforhold til Plugpay.
  • Når du har opprettet konto hos Plugpay kontakter du styret på epost styret@rolighetenovre.no og ber om ladebrikke til anlegget.
  • Du registrerer ladebrikken du mottar på din konto hos Plugpay.

Pris på lading:

På dette ladeanlegget vil man betale spotpris + påslag på 0,50 kr per kW + 59 kr/ måned.

  • Påslag på 0,50 kr per kW tilfaller borettslaget og går til utvikling av anlegget.
  • Månedspris på 59 kr går til vår leverandør Plugpay og dekker drift av anlegget, support og betalingsløsning.

Når bilen er ferdig ladet må den flyttes innen 10 minutter. 10 minutter etter at bilen er ferdig ladet begynner det å løpe en kostnad på 1 kr per minutt frem til bilen flyttes (med unntak av i tidsrommet 22:00 til 08:00).

Nyttig å vite:

  • Du kan anskaffe flere ladebrikker og registrere i etterkant men de må være av type easee, disse får du kjøpt hos Elektroimportøren og Power.
  • Plassene hvor laderne står er reservert ladende EL-bil, det betyr at det kun er EL- bil under lading som kan benytte disse plassene og annen parkering er ikke tillatt.

Hva gjør du hvis det ikke fungerer:

Hvis anlegget ikke fungerer eller det er andre spørsmål rundt betaling, app etc. skal Plugpay kontaktes på 406 03 900 eller post@plugpay.no Styret kan ikke bistå med problemløsning på ladeanlegget.