K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Det er egne beholdere for matavfall, plastavfall, restavfall, papiravfall samt glass og metall.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kameraovervåking:

Som et forebyggende tiltak mot tyveri og hærverk er det montert kameraovervåking i garasjeanlegget. Anlegget gjør opptak 24/7.  og følges opp av ekstern leverandør. Styret har ikke tilgang til opptakene.

Kabel-TV:
Borettslaget har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet. Ønsker man en annen type dekoder avtales dette direkte med leverandøren.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

Kattehold:

Se under dyrehold

Klage:

Vil du sende en klage til styret? Her er hva en klage bør inneholde for å gjøre arbeidet og oppfølging av klagen lettere for styret. Alle klager blir håndtert anonymt, styret gir IKKE ut informasjon om HVEM som klager. Klagen skal være skriftlig og formidles gjennom andelseier dersom det er en leietaker eller annen beboer som klager. Klagen skal kun sendes styret på e-post.

Klagen må inneholde:

  • Hvem du er, adresse og hvilken leilighet du bor i.
  • Hva du ønsker å klage på. Når og hvor skjedde det. Er det noe å ta bilde av?
  • Så mye informasjon som mulig om hvem en klager på. Vet du hvem det er, hvor de bor. Oppgi gjerne leilighetsnummer dersom du er sikker på hvor de bor.

Er det noe som må løses umiddelbart og som gjelder forhold som kan være straffbare? Ring Politiet.