G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

Garasjeanlegg:

Garasjen er kun for andelseiere i Roligheten Øvre eller Roligheten borettslag. Ledige plasser kan kun leies ut til beboere fra disse lag, med førsterett til Roligheten Øvre sine beboere. Det er utarbeidet egne parkeringsregler for borettslaget.

Garasjeportåpner:

Trenger du ny garasjeportåpner bestilles dette ved å sende en epost til styret.

Gjesteparkering:

Gjester kan parkere på parkeringsplass på forsiden av blokkene.