E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Bruk alltid fagperson til arbeid med det elektriske. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Å Energi som er netteier i Drammen Kommune. Du kan selv velge strømleverandør etter eget ønske og behov. Sjekk ut forbrukerrådets side om strøm her.