B

Balkonger:
Flatene på balkong er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Roligheten Øvre borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Brannslukker:
Alle leiligheter er utstyrt med et brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. Brannslukknigsapparatet bør henge på vegg og være lett tilgjengelig. Det finnes brannslanger i alle trappeoppganger.

Brannvarsling:
Det er montert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Utløses brannalarmen ved et uhell har man 5 minutter på å avstille alarmen før alarmen går i hele blokken og brannvesenet varsles. Ta kontakt med styret for opplæring i betjening av brannsentralen.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette. Du kan søke om bruksoverlating i NBBO Portalen.