Varsel om regulering av felleskostnader med virkning fra 1.1.2024

Varsel om regulering av felleskostnader er nå levert ut i postkassene samt lagt ut på NBBO sin portalen under oppslag.

 

Reguleringen gjøres med virkning fra 1.1.2024.