Utskifting av branndører i garasjeanlegget

Branndørene som går fra garasjeanlegget og inn til alle trappeoppgangene skal skiftes ut, de gamle dørene tilfredsstiller ikke kravene til brannsikkerhet. De nye dørene vil ha dørautomatikk som gjør at dørene går opp automatisk, dette vil gjøre at de nye døren vil være både tryggere og enklere å bruke enn dagens dører.

Forarbeidene starter i slutten av uke 44 men selve utskiftingen av dørene vil starte opp mandag 6.11. Hvis arbeidene går som planlagt vil utskiftingen være ferdig i løpet av fredag 10.11, men det vil pågå noen etterarbeider i uke 46.

Garasjen kan benyttes som vanlig mens arbeidene pågår.