Takarbeider

Takbelegget på alle takene skal skiftes. Arbeidene er planlagt med oppstart i mars 2023 og arbeidene skal være avsluttet innen 31.5.2023.

Det vil i perioden prosjektet pågår være noe containere og annet materiell som vil kunne oppta plass på utendørs parkering, utover dette skal ikke prosjektet medføre nevneverdige ulemper for våre beboere.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med styret på styret@rolighetenovre.no