Styrets oppgaver

Vet du hva som er styrets oppgaver? og ikke minst hva som ikke er det?

Styrets hovedoppgaver i et borettslag er mange og varierte men omfatter i hovedtrekk følgende.

  • Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamling
  • Forvalte verdiene i borettslaget til beboernes beste
  • Skape et godt bomiljø
  • Ivareta HMS oppgaver
  • Daglig drift av borettslaget (Forvalte og følge opp avtaler)
  • Økonomi (kreve inn fellesutgifter, betale regninger)
  • Vedlikehold av bygningsmassen

Oppgaver styret ikke utfører:

  • Service /reparasjoner i boenhetene
  • Vektertjeneste ved husbråk / støy
  • Låsetjeneste ved mistet / glemt nøkkel