Rens av ventilasjonskanaler i leilighetene 22-24.6.2022

Firmaet Powerclean skal i perioden 22.24.6.2022 utføre rens av alle ventilasjonskanalene i leilighetene,  jobben skal utføres i henhold til nedenstående tidsplan.

 

22.juni 2022: Kristian Brenners Vei 91 og 93
23.juni 2022: Kristian Brenners Vei 95 og 99
24.juni 2022: Kristian Brenners Vei 101 og 103

 

 

Hva skal utføres:

Ventilasjonskanalene fra ventilen på kjøkken, bad og eventuelt andre
ventilasjons punkter i leiligheten skal renses. Alle ventiler til ventilasjonskanalene i leiligheten må være tilgjengelig, dette er nødvendig for å få renset alle kanaler i hele ventilasjonssystemet.

Viktig:

For at Powerclean skal kunne gjøre seg ferdig i en oppgang så må de inn i alle leiligheter i henhold til oppsatt tidsplan. De går først en inspeksjons- og nøkkelrunde til alle leiligheter den aktuelle dagen mellom kl. 07:30 og 08:30. Dersom dere ikke har anledning til å være hjemme eller avtale med en nabo, har Powerclean tilgang til nøkkel og kan låse seg inn i leiligheten.

 

Ved spørsmål ta kontakt med styret.