Referat fra informasjonsmøte med Altibox 13.6.2022

 

Agenda

  • Informasjon om innhold i avtalen V/ Eilev Lilja Bye fra Viken fiber
  • Hva skal gjøres av arbeider på fellesarealer og i leilighetene
  • Fremdrift
  • Spørsmål og svar

 

Referat

Informasjon om innhold i avtalen V/ Eilev Lilja Bye fra Viken fiber

Eilev tok en gjennomgang av innholdet i avtalen, hva som ligger i den kollektive delen og hvilke valgmuligheter den enkelte beboer har for oppgradering. Altibox flexM er valgt i den kollektive delen, hver enkelt beboer har 3 forskjellige valgmuligheter innenfor den kollektive delen av avtalen (se eget produktark) Utstyr som hjemme sentral, Wi-fi punkt og tv-boks ble presentert.  Det ble presisert at plassering av utstyret kan avtales etter eget ønske, der det passer best for enkelte beboere. 

Hva skal gjøres av arbeider på fellesarealer og i leilighetene

Utendørs:

Fiberkabelen skal hentes fra nedsiden av blokkene mot Roligheten, det vil i den forbindelse graves grøft hele veien langs muren og frem til bussholdeplassen i Kristian brenners vei. I forbindelse med denne gravingen vil innkjøringen fra Kristian brenners vei bli utilgjengelig i en kort periode, men dette kommer vi tilbake til når vi vet tidspunktet for dette.

Innendørs:

Ny fiberkabel legges i garasjeanlegget under blokkene og opp i hver oppgang. Kabelen trekkes deretter inn i hver enkelt leilighet. Hver enkelt beboer kan selv påvirke plasseringen av nytt utsyr, egnet plassering kan diskuteres med montør når arbeidet påbegynnes, men det anbefales at man tenker litt igjennom dette på forhånd. Mye av utstyret kan plasseres skjult hvis man ønsker det. Kabler fra det gamle anlegget som ligger åpent eller i kanal kan fjernes av montør, men det understrekes at hverken montør eller borettslaget tar ansvar for eventuelle skader som kan oppstå i den forbindelse. Skader som typisk kan oppstå er skade på vegg og avflassing av maling.

 

Fremdrift

Oppstart og femdrift er foreløpig noe usikkert, men arbeidene skal være ferdig i god tid før 1.12.2022

 

Spørsmål og svar

1: Mister vi TV2?

Dagens situasjon med TV2 er uavklart inntil videre, kontakt mellom partene er gjennopptatt men det er ikke inledet forhandlinger per i dag. Man tror med stor sikkerhet at dette vil ordne seg innen vi går over til Altibox. Dersom det ikke ordnes innen den tid vil styret sammen med Viken fiber søke å løse saken slik at de beboere som ønsker det får TV 2, ev. via en app.

2: Hvilke hastigheter på bredbånd kan jeg få?

Det er noen valgmuligheter innenfor den kollektive delen av avtalen (se prosduktark), hvor man kan velge forskjellig hastighet på internett og antall tv-kanaler. Hvis innholdet i den kollektive ikke tilfredstiller ønsket behov kan hver enkelt beboer kjøpe ytterligere internetthastighet, tv-kanaler og strømmetjenester. Det kan leveres en hastighet internett på inntil 1000/1000 mbit/sekund.

3: Noen vil ha behov for teknisk bistand i forbindelse md overgangen, vil dette bli et tilbud til beboerene?

Montøren som installerer utstyr i den enkelte leiligheten er behjelpelig med å få første enhet tilkoblet internett, det være seg telefon, pc etc. Montøren skal også gi en innføring i bruk av fjernkontrollen for betjening av tv-boksen.

Styret vurderer om vi skal tilby noe grunnleggende hjelp til de beboerene som vil ha behov for dette i forbindelse med overgangen til Altibox. Behovet kan for eksempel være hjelp til å skifte epostadresse, bruk av vår nettside og opplæring i NBBO sin portal. Beboere med et slik behov bes ta kontakt med styret slik at vi kan kartlegge omfanget.

 

4: Hvordan vil Innlevering av det gamle utstyret fra Telia foregå?

Styret jobber med en ordning hvor vi kollektivt kan levere inn det gamle utstyret til Telia, dette er ikke helt avklart enda og vi vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

 

Altibox flexM

Altibox kanaloversikt