P

Parkering:

PARKERINGSREGLEMENT ROLIGHETEN ØVRE

Brudd på dette parkeringsreglementet kan medføre borttauing for eiers regning og risiko.

Parkeringskjeller:

 1. Garasjen eies av Roligheten øvre borettslag og er kun for andelseiere i Roligheten Øvre eller Roligheten (Lihagen). Ledige plasser kan kun leies ut til beboere fra disse lag med førsterett til Roligheten Øvre sine beboere
 2. Utleie er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra styret i Roligheten Øvre
 3. Det er anledning til å parkere 1 bil på hver plass
 4. Parkerte biler skal ikke hindre tilgang til teknisk utstyr samt tekniske rom i garasjeanlegget. De skal heller ikke hindre normal trafikk
 5. Barn uten tilsyn skal ikke befinne seg i garasjen
 6. Det er ikke lov å utføre noen form for varme arbeider, bilreparasjoner eller lignende i garasjen 
 7. Brennbar materiale skal ikke oppbevares i garasjen. Oppbevaring av et sett med dekk er tillatt
 8. Ved rengjøring og eller vedlikehold i garasjen, plikter den som disponerer parkeringsplass i garasjeanlegget å flytte parkert kjøretøy i henhold til varsel.
 9. Max hastighet i garasjen og utkjørsel er 10 km/t. Husk, det er barn som ferdes både i garasjen og på veien!

Utendørs parkering og fellesarealer

 1. Parkeringsplassen er kun for beboere i Roligheten Øvre borettslag og deres gjester
 2. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser og slik at de ikke er til hinder for annen trafikk
 3. Campingvogner, bobiler og større kjøretøy som for eksempel lastebiler er ikke tillatt å parkere på parkeringsplassen
 4. Parkering / Hensetting av uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra styret. Hensatte uregistrerte kjøretøy hvor det ikke foreligger tillatelse vil bli tauet bort for eiers regning og risiko
 5. Kjøring til oppgangene er kun tillatt ved behov for varelevering/ persontransport
 6. Ladeplasser for EL-bil er tydelig merket. Disse plassene kan kun benyttes av EL-bil under lading. Øvrig parkering på ladeplassene er ikke tillatt

 

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navneskilt som er lik de andre som brukes på stativet.