A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan være mer enn én andelseier per bolig, men der det bor flere sammen, vil det kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

Adgangskontroll:

Det er montert adgangskontroll på inngangsdøren til oppgangene samt dør til garasjeanlegget. Har du behov for flere brikker bekostes dette av den enkelte beboer. Nye brikker bestilles ved å sende en e-post til styret.