Innbrudd i boder

Det har den senere tid vært gjentatte innbrudd i boder i midtblokka (Vaskeriet). Innbruddene har så vidt vi er kjent med blitt utført i gang F og den / de som utfører disse har tilgang til nøkler. 

Beboere oppfordres om å sjekke sin bod. Har dere blitt frastjålet eiendelen må dette eventuelt anmeldes av hver enkelt. Styret jobber med å iverksette tiltak for å forebygge innbrudd for fremtiden.