Har du sett de blå skiltene?

Det finnes nå to ladeplasser for EL-Bil på den utendørs parkeringen, en plass mellom Kristian brenners vei 93 og 95 og en plass mellom Kristian brenners vei 99 og 103. Disse plassene er reservert EL-Biler som er under lading, all annen parkering er forbudt. Det bes om at alle som benytter parkeringen utendørs om å respektere dette slik at vi kan opprettholde et ladetilbud til de av våre beboere som ikke har parkering i garasjeanlegget.