Har du lyst til å være med å forme bomiljøet du er en del av?

Det nærmer seg generalforsamling 2023 og valgkomiteen i Roligheten øvre har startet sitt arbeid med å finne kandidater til borrettslagets styre. Styret i Roligheten øvre består av 3 styremedlemmer og 2 vara representanter. Følgende verv er på valg ved generalforsamling 2023.

  • Styremedlem 2 år
  • Varamedlem 1 år
  • Varamedlem 1 år

Hvis du ønsker å engasjere deg i vårt bomiljø og du kjenner at dette er et arbeid du har lyst til å bidra til så sender du en epost til brevtilannemari@gmail.com og melder din interesse for et av vervene som er på valg.