Gravearbeider

Som tidligere varslet skal det utføres en del gravearbeider i forbindelse med etablering av fiber til borettslaget.

Planlagt oppstart for gravearbeidene er i uke 35/36 og arbeidene vil ha en varighet på ca. 14 dager.

I forbindelse med graving ved innkjøring fra Kristian brenners vei vil innkjøring bli sperret i en periode, dag og tidsrom for dette blir varslet særskilt.

 

Med vennlig hilsen

Styret