Forhåndsvarsel til generalforsamling i Roligheten Øvre Borettslag

Årets møte blir: 13.mars 2023 Klokken: 18.00 I forsamlingslokalet i Kristian brenners vei 97. Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen 9.februar

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse: styret@rolighetenovre.no  eller du kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no   Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styret som du finner i Kristian brenners vei 97.

Saken må inneholde; Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Min side_Brukerveiledning innmelding av forslag til generalforsamling