Etablering av EL-bil lading utendørs

 

Grunnet et økende behov for EL-bil lading i borettslaget har styret besluttet å installere ladeanlegg for EL-bil på parkeringsplassen på forsiden av blokkene. Det legges i første omgang opp til mulighet for lading på et sted mellom 2-4 plasser, men nøyaktig antall og plassering er foreløpig ikke avklart.

Det kommer mer informasjon om prismodell, regler for bruk av ladeplassene etc. når dette foreligger. Ved etablering av dette ladeanlegget vil vi være godt rustet til å ivareta både dagens og fremtidig behov for EL-bil lading i Roligheten øvre.

Arbeidene starter opp i slutten av uke 38

Ved spørsmål ta kontakt med styret på epost styret@rolighetenovre.no

 

Hilsen styret