Driftsbudsjett 2023

Styret har i løpet av høsten jobbet med borettslagets driftsbudsjett for det kommende året. Vi har besluttet å ikke øke felleskostnadene fra 1.1.2023 

Borettslagets utgifter har økt i løpet av 2022 og dette er forventet å fortsette i 2023, de økte utgiftene knytter seg i stor grad til økte strømpriser samt økte renteutgifter på lån. Det er også varslet betydelige prisøkning for alle varer og tjenester det kommende året.

Styret følger utviklingen tett og det kan bli nødvendig å øke felleskostnadene på et senere tidspunkt. En eventuell økning i felleskostnadene vil bli innført med en måneds varsel.