Det snør, det snør, tiddeli bom

Vinteren har kommet og snøen laver ned. Styret ber om at 

  • Alle beboere måker foran inngangspartiet og strør ved behov. Dette er en oppgave som oppgangsvaktmester skal utføre, se på listen som henger i oppgangen når det er din tur
  • Alle beboere som har fast parkeringsplass i p-kjeller benytter den slik at parkeringen foran blokkene blir tilgjengelig for gjester og beboere uten fast plass.

Hvis vi alle bidrar sikrer vi god fremkommelighet for utrykningskjøretøy, brøytemannskaper og ikke minst for alle våre beboere.