Brannalarmanlegget – oppstart arbeider uke 19

Som tidligere orientert om skal vi utvide brannalarmanlegget i borettslaget, arbeidene vil omfatte.

  • Montere brannalarmanlegg i garasjeanlegget
  • Montere branndetektorer i loftsbodene
  • Montere branndetektorer i boder, styrerom i nr. 97
  • Utarbeide detektoroversikt og orienteringsplan
  • Remerke detektorer i alle leilighetene

Det vil ikke bli noen begrensninger på bruk av garasje eller øvrige arealer i forbindelse med arbeidene, men dere vil merke at det er aktivitet i arealene nevnt ovenfor.

I forbindelse med utarbeidelse av detektoroversikt, orienteringsplan og remerking må vi inn i alle leilighetene, tidspunkt for dette kommer vi tilbake til og dette vil bli varslet særskilt.