Advarsel, tyveri av pakker fra oppgangene

Det har i den senere tid vært noe tyveri av pakker fra oppgangene. Pakkene er levert av tjenesten Helt hjem og legges ofte ved postkassestativet nede i oppgangen, tyveriene har forekommet i flere oppganger og utføres mest sannsynlig av noen med tilgang til oppgangen.

 

Beboere som benytter denne tjenesten bes være oppmerksomme på at slike tyverier forekommer, bruk av andre leveringstjenester bør vurderes.